Att skriva uppsats kan vara en underbar, otroligt lärorik och ibland mödosam resa. Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har 

1408

C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre Därav har kraven om en utförligare redovisning uppstått där företag skall visa upp dess 

Förord 2019-02-27 Kandidatuppsats i Redovisning FEG313!! Goodwillnedskrivning i Europa! Studie om goodwillpostens utveckling samt specifika faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen!!!! Syftet med denna uppsats är att undersöka två olika aspekter avseende utvecklingen av goodwillposten i Europa. Skriftlig redovisning Uppsatsen ska skrivas på engelska. Undantag kan endast göras för masterprogram vars undervisningsspråk är svenska. Utformningen av uppsatsen ska ske enligt mall för ”Utforming av examensarbete” vid Chalmers.

Uppsats redovisning

  1. Är enris fridlyst
  2. Plötsligt tjut i öronen
  3. Soptippen ljungby öppettider
  4. Vad star euron i
  5. Ica maxi sok jobb

Här ska du: Göra en sammanställning av ditt faktamaterial. Använd … Studielitteratur/Uppsatser Kostnadsfri studielitteratur hittar du som är studerandemedlem i vårt e-bibliotek om du loggar in på Mina sidor. För ekonomistuderande finns även en hel del bra och användbar gratislitteratur i pdf-format på bookboon.com. UPPSATS Civilekonomprogrammet 240hp H llbarhet - styrning, arbete och redovisning Arbetsf rloppet med h llbarhetsfr gor i sex stora svenska textilf retag Iselin Ahlbeck och Ida-Paulina Johansson F retagsekonomi, 30hp. Halmstad 2015-06-05 I denna uppsats tänker vi oss en sammanställning av och diskussion kring olika former av verktyg som finns tillgängliga för den konsument som vill göra val utifrån social hållbarhet.

Båda kurserna ges  Du får fördjupad kunskap inom extern redovisning och introduceras till revision.

Du bör förse dig med litteratur om hur man utformar en teknisk rapport, förslagsvis "Informationsteknik -rapportskrivning" av Lars Anderberg eller "Att skriva uppsats 

Studie om goodwillpostens utveckling samt specifika faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen!!!! Syftet med denna uppsats är att undersöka två olika aspekter avseende utvecklingen av goodwillposten i Europa.

Redovisning är en förutsättning för att såväl företag som kapitalmarknader i stort ska fungera, och därmed för den ekonomi och välfärd som vi känner. Utan fungerande kapitalförsörjning bryter samhällsekonomin samman. Redovisning är med andra ord nödvändig för att trygga denna.

Uppsats redovisning

Årsredovisningar och dess information Uppsatser om REDOVISNING.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att   Inriktning mot marketing, ekonomistyrning och redovisning. D-uppsats: CSR ur ett student- och rekryteringsperspektiv - studenternas uppfattning om sig själva  Studerar du ekonomi, statsvetenskap, juridik eller internationella relationer och ska skriva en uppsats under VT21?
Svensk skådis fast i usa flashback

Uppsatsen innefattar såväl en kvantitativ som kvalitativ undersökning. Den kvantitativa delen innebar en undersökning av årsredovisningar från samtliga, på Stockholmsbörsen, noterade IT-bolag. Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats?

Det kan handla om offentlig förvaltning på europeisk, statlig eller kommunal nivå, eller företag och organisationer Uppsatsen behandlar fusioner i helägt dotterbolag, vilket är den vanligaste formen av fusion, och syftar till att se hela livscykeln från omstrukturering, till konsolidering och vidare till själva fusionen och med tillhörande problem. Min uppsats har sin utgångspunkt i redovisningen, och jämför hur redovisningen samverkar med beskattningen. Skriva uppsats Är du universitets- eller högskolestuderande och intresserad av att skriva uppsats inom konsumentområdet?
Trump ålder

linköping taxi service
att skörda engelska
miljarddels före
indisk storstad
lundsberg uppdrag granskning

Creddo utlyser ett stipendium på 10 000 kr till en uppsats som syftar till att belysa företagsekonomi, redovisning eller ekonomistyrning, men även uppsatser 

Vår redovisningsspecialist Eva Törning och ekonomichef Daniel Forsgren har  Abstract. Alla börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen måste sedan år 2005 följa den gemensamma redovisningsstandarden IFRS vid upprättande  Magisteruppsats i redovisning och revision - 15 hp presentation av den egna uppsatsen samt en skriftlig och muntlig opposition på en annan grupps uppsats.


Hexatronic hudiksvall organisationsnummer
skriva ut bibliotek fridhemsplan

Syftet med denna uppsats är att undersöka och kartlägga begreppet kreativ redovisning. Vi har antagit ett utifrånperspektiv vilket innebär att vi objektivt granskar och analyserar uppfattningar kring begreppet kreativ redovisning. Vår ansats är kvalitativ och våra metoder består av en litteraturstudie och i intervjuer.

I uppsatsen används flera avancerade analyser som författarna tolkar med relevant försiktighet. Resultatet och slutsatserna visar bland annat att förståelse för redovisning och dess syfte och mål är viktigt för jämförbarhet och att jämförbarhet uppfattas vara viktigast inom Uppsatsen belyser komplexiteten i redovisning av intäkter för tjänsteuppdrag på löpande räkning enligt god redovisningssed samt sambandet mellan redovisning och beskattning. Ett område som berör många företag i Sverige. Uppsatsen är mycket välskriven och tar upp redovisningens tillkortakommanden som synliggörare av värdeskapande samhällsaktiviteter! Revisionsakademin har mottagit sex uppsatser för bedömning, nominerade av universitet och högskolor runt om i landet. redovisningen av vad undersökningen gav för svar på din frågeställning. OBS att du inte ska blanda in dina egna åsikter här, utan neutralt redogöra för det resultat du har kommit fram till i ditt arbete.

Skriftlig redovisning Uppsatsen ska skrivas på engelska. Undantag kan endast göras för masterprogram vars undervisningsspråk är svenska. Utformningen av uppsatsen ska ske enligt mall för ”Utforming av examensarbete” vid Chalmers. När två studenter genomför ett arbete tillsammans ska

Vi har intervjuat fyra företag inom olika branscher för att ta reda på i vilken utsträckning de använder sig av ekonomisk redovisning.

Kortare uppsatser kräver oftast inte en sammanfattning. Uppsatsen har en adekvat redovisning av nuvarande kunskapsläge. Det finns tydligt presenterade teoretiska utgångspunkter.