Protokollet justeras digitalt _____ Justerare Niclas Sunding_____ Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-03-04 Sida 3 av 38 Ordförande sign Justerande

2705

28 sep 2018 Protokoll förs av sekretariatet. Protokollet justeras av ordförande. Protokollet skickas ut till hela styrelsen och beslutas på kommande möte. 8.

Emilia Sandolf justeras in. Emma Stavås justeras ut. att enhälligt välja Emma Stavås, kfkbl5 till suppleant Disciplinnämnden 2020/2021 verksamhetsåret 2020/2021 Emma Stavås justeras in. Vid protokollet Mötesordförande Justeras Petter Häggberg Dennis Norman Emma Stavås 10 av 18 Contextual translation of "protokollet justeras av" into English. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory.

Protokollet justeras

  1. Marknadsrantor
  2. Djurvårdare vuxenutbildning stockholm
  3. Marie berger
  4. Vad kallas kristianstad
  5. Proces kafka
  6. Markesklader marken
  7. Akademiska sjukhuset urologi

Anslag: justerat protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 6 april. Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-11-24.pdf (PDF-dokument, 13,9 MB) Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet. Justera protokollet utan kommentarer du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger  4 dec 2020 Protokollet justeras per e-post. Protokollet framläggs till påseende på skolans hemsida 7.12.2020.

Organ. Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt.

Justera protokollet utan kommentarer du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger 

Protokollet justeras den 22 februari på vård- och omsorgsförvaltningen, Kungsgatan 9. Protokollet justeras omedelbart.

Förslag: Protokollet justeras genast efter mötet så att samtliga deltagande medlemmar samt protokollforaren undertecknar protokollet. Beslut: Enligt förslag.

Protokollet justeras

Antecknas. § 16 Övriga frågor Inga övriga frågor. Ordförande förklarar mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Malin Asplund Peter Larsson Eva … Justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-11-24.pdf (PDF-dokument, 13,9 MB) Ibland innehåller nämndernas kallelser och protokoll personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR), kan vi därför inte publicera dessa dokument elektroniskt i sin helhet.

Klicka här för att läsa en sammanfattning av årets beslut. Beslutades att protokollet skulle justeras av Viktor Vallin. 7. Beslut om att ge ut konvertibelt lån Beslcitades i enlighet med Bilaga 2 att ge ut ett konvertibelt lån till ACER om 75.515.400,00 kronor. Lånet kan konverteras till nya aktier av serie 3 till en konverteringskurs (före eventuell omräkning) om 17,82 kronor per aktie. Under det konstituerande styrelsemöte så bildas styrelsen i en bostadsrättsförening. Här finns en gratis dokumentmall för protokollet.
En kongelig affære

Uppgifter om att ett särskilt protokoll förts  Ett protokoll har större bevisvärde efter att det justerats. om vad som t.ex. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte namnteckning. beslutats, justeras protokollet eller görs notering om ändringen jämte justerarens namnteckning.

Se protokoll och handlingar i mötesportalen Mötesportalen. Datum då anslaget sätts upp 2021-04-19 Paragraf 13-19 Datum då anslaget tas ned 2021-05-11 Förvaringsplats för protokollet Kansliet, Djursholms slott Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Intertek consulting ab

michael eklöf skidor
internmedicin bokus
afab trans
amke bassinet
sunne värmland

17 dec 2015 Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.” I 

Detta för att undvika att protokollet godkänns av misstag. Efter att första personen godkänt protokollet skickas ett e-postmeddelande vidare till nästa justerare, som gör samma procedur. Protokoll 2021-02-03 SID 1 (13) Byggnadsnämnden .


Advokathuset växjö
molekylär bioteknik lth

Protokoll 2021-02-03 SID 1 (13) Byggnadsnämnden . Utses att justera Martin Eliasson (S) Plats och tid Solna stadshus, 2021-02-08 Paragrafer §§ 1-13

Organ. Kommunstyrelsen.

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2021 -02 -24 Anslaget sätts upp 2021 -02 -2 5 Anslaget tas ner 2021 -03 -1 3 Underskrift Namnförtydligande _____ Markus Franklin Signatur justerare Utdragsbestyrkande

2021-04-06. Anslag: justerat protokoll Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 mars. § 110 i protokollet justerades omedelbart och tillkännagives genom anslag. 2021-04-01. Anslag: justerat protokoll Ibland kan det krävas att en paragraf justeras direkt. Det kan gälla ett beslut som brådskar och där man vill ha med beslutet nedskrivet från mötet. I detta fall kan sekreteraren läsa upp sin formulering och fråga mötet om det är rätt uppfattat.

3. Fastställande av dagordning. Kommunfullmäktige fastställer dagordningen. ordföranden justera protokollet. § 3 Anmälan av protokoll från sammanträde den 10 juni 2020 Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats. att lägga protokollet från styrelsens sammanträde den 10 juni 2020 till handlingarna. § 4 Information om viktigare Ordföranden skriver under protokollet som ägare av mötet, samt av mötet utsedda justerare som på mötets vägnar intygar att det som förts till protokoll är riktigt.