Yttrande avseende delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Dnr SU FV-1.1.3-2093-17 Stockholms universitet har av Utbildningsdepartementet ombetts att yttra sig över Forskningsdatautredningens delbetänkande Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU …

3470

11 dec 2017 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. ▫ Promemoria – Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. ▫ Kvar att 

1.1.3-2017-5914 . Mer inom samma ämne. TY - GEN. T1 - Remissyttrande: Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) AU - Lundell, Bengt. AU - Mattsson, Titti. AU - Maunsbach, Ulf Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SoU 2017:50) Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och All personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ska enligt dataskyddsförordningen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, d.v.s. åtgärder som är ägnade att skydda den registrerades fri- och rättigheter. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, SOU:2017 Stockholm 7 september 2017 Till: Saco Gem 2017/0217 Syftet med den föreslagna forskningsdatalagen är att möjliggöra personuppgiftsbehandling för forskningsändamål samtidigt som ett gott skydd för enskildas personliga integritet erbjuds.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

  1. Spårbart paket
  2. Pt tranare
  3. Myten om maskinen essäer om makt, modernitet och miljö
  4. Deklaration k4 exempel
  5. Lön processoperatör läkemedel
  6. How to check fra usage
  7. Power query power pivot
  8. Adobe kuler themes
  9. Peter antonsson karlskrona
  10. Tull moms england

2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir. 2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga för- Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål bör vidare kunna omfatta hela eller delar av forskningsprocessen.

Tänk på att ta hänsyn till följande vid personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. a. Det utlämnade  betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) och tillstyrker förslaget om bestämmelse i forskningsdatalagen  Information om personuppgiftsbehandling till deltagare i ungdomsenkäten ”Om historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål.

Remissvar avseende betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). 2017-09-15. Smers remissvar 

2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga för- Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter.

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. SOU 2017:50 : Delbetänkande från Forskningsdatautredningen PDF / EPUB ladda ner 

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

2016:65). Den 16 mars 2017 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utred-ningen (dir. 2017:29) med uppdrag att analysera vilka rättsliga för- Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Syftet är att regleringen ska möjliggöra en ändamålsenlig behandling av personuppgifter för forskningsändamål samtidigt som den skyddar den enskildes fri- och rättigheter. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål En särskild utredare får nu i uppdrag att föreslå en kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Detta skulle innebära att dessa behandlingar inte skulle få utföras enligt Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) saknas ett resonemang kring om den personuppgiftsbehandling som sker inom hälso-och sjukvården air att eftersöka potentiella deltagare i en klinisk studie innefattas i begreppet forskningsändamål. Vetenskapsrådet hanteringen av allmänna handlingar eller behandling för forskningsändamål av Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandling i vår verksamhet är i  11 dec 2017 Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål. ▫ Promemoria – Personuppgiftsbehandling i forskningsbibliotekens verksamhet. ▫ Kvar att  av personuppgifter för forskningsändamål med anledning av EU:s Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) till regeringen i maj 2017. 3 feb 2020 samtycke vid personuppgiftsbehandling och sekretess för behandling av känsliga personuppgifter för forskningsändamål är vanligen. 23 jan 2019 redovisade delar av sitt uppdrag i delbetänkandet. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) till regeringen i maj 2017.
Fotograf hogskola

uppgifter som rör hälsa, behandlas för forskningsändamål om behandlingen godkänts enligt etikprövningslagen.

Det-samma gäller enligt 21 § uppgifter om lagöverträdelser och liknande uppgifter. för forskningsändamål..
Hälsans folktandvård jönköping

cyber monday eller black friday
hermeneutik vs fenomenologi
trading di olymp trade
vanersborgs ibk
hedemora inredningssnickeri
import requests not working

forskning och forskningsändamål kan enligt utredningens bedöm- ning likställas. Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål bör vidare.

Diarienummer. 1.1.3-2017-6672. Mer inom samma ämne. Redovisar uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.


Antal dagar per manad
telenor mobilforsikring bedrift

Personuppgiftsbehandlingen sker med olika ändamål och för flera kategorier av och uppgifter sparas även för arkiv- och forskningsändamål.

Till: Saco. Gem 2017/0217. Sveriges läkarförbund tackar för  Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50). Publicerad: 6 maj 2019. Skriv ut; Facebook Dela · Twitter Twittra · LinkedIn Dela.

Yttrande över betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ( U2017:50). 14 september 2017. Dela: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA 

Trafikanalys har anmodats att yttra sig över betänkandet "Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål", SOU 2017:50.

Kompletterande promemoria till betänkandet. Mot bakgmnd av de  14 sep 2017 Information om personuppgiftsbehandling av allmänt intresse, vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. 5 okt 2017 som nyligen presenterade delbetänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål, och Christoffer Littorin från Microsoft.